Logistikk

William V.D. Lippe Schiøtt
Logistikk ansvarlig
E-post: William@remove-this.fb-bevi.remove-this.no
Telefon: +47 23 19 16 55
Mobil: +47 472 57 774

Bjørn Kristensen
Logistikk / Lager
E-post: bjorn@remove-this.fb-bevi.remove-this.no
Telefon: +47 23 19 16 56
Mobil: +47 920 42 054

FB Bevi Norge AS

Bjørnerudveien 13
N-1266 Oslo, Norway

 

Telefon +47 23 19 16 50

Telefaks +47 23 19 16 51

post@remove-this.fb-bevi.remove-this.no