FB & BEVI Gruppen

FB BEVI Norge AS er en del av FB & BEVI Gruppen som foruten Norge er representert i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Østerrike, England, Estland, Litauen og Kina.

Alle produserende enheter innenfor FB & BEVI Gruppen samt viktige underleverandører har ISO 9001 sertifisering.